Z każdym rokiem obserwujemy coraz większe uzależnienia funkcjonowania firm od sprawnej infrastruktury informatycznej. Sprawna infrastruktura oznacza to nie tylko ciągłość pracy i wydajność ale również pewność bezpieczeństwa danych oraz świadome wykorzystywanie nowych rozwiązań, zmierzające do stałej poprawy efektywności działania firmy, zmniejszania kosztów i wzrostu konkurencyjności.

Kompleksowa Obsługa Informatyczna

Nawet w przypadku małych organizacji, kompleksowe ujęcie wszystkich elementów mających wpływ na działanie oraz jakość infrastruktury informatycznej i ich wpływu na działalność firmy już obecnie przekracza możliwości pojedynczego człowieka. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest połączenie kompetencji i wieloletniego doświadczenia całego zespołu specjalistów. Budowa i utrzymanie własnych, wieloosobowych działów IT to domena dużych organizacji, natomiast dla sektora średnich i małych przedsiębiorstw optymalnym wyjściem jest wynajmowanie zespołu IT na określony czas i do określonych działań, do wsparcia własnego informatyka lub do samodzielnego przejęcia wszystkich procesów związanych z obsługą IT. Mając dodatkowo na uwadze to, że każda organizacja powinna i chce skoncentrować się na rozwoju i obsłudze podstawowej działalności, to w oczywisty sposób jedynym naturalnym rozwiązaniem staje się Outsourcing IT, czyli współpraca z zewnętrznym dostawcą usług i zasobów w celu realizacji zadań związanych z obsługą własnej infrastruktury informatycznej.

GeneroCom w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy z firmami sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby klientów jak również analizując przyszłe trendy rozwoju technologii, opracowała unikalną i zaawansowaną usługę Outsourcingu IT, która w naszej ofercie nosi nazwę Kompleksowej Obsługi Informatycznej (KOI)

Kompleksowa Obsługa Informatyczna to stale rozbudowywany pakiet kilkudziesięciu wzajemnie uzupełniających się usług, które mogą być swobodnie zestawiane w zależności od bieżących potrzeb i wymogów klienta. Największym zainteresowaniem naszych klientów cieszą się usługi obejmujące następujące procesy:

 • Bieżące zarządzanie infrastrukturą informatyczną i administracja systemami serwerowymi.
 • Zapewnienie ciągłości pracy systemów, bieżące naprawy i serwis oprogramowania.
 • Pomoc dla użytkowników w zakresie bieżących problemów (helpdesk) realizowana zarówno zdalnie jak i w miejscu eksploatacji, dzięki czemu mogą pracować sprawniej i efektywniej.
 • Przygotowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych związanych z wymogiem ochrony danych osobowych – realizacja funkcji ASI i implementacja wymogów GIODO (rozporządzenie MSWiA).
 • Proaktywny monitoring infrastruktury, przeciwdziałanie skutkom awarii dzięki symptomom wyprzedzającym. Szeroko pojęta ochrona danych obejmująca backup, archiwizację, retencjonowanie danych, transmisję oraz ochronę disaster recovery.
 • Doradztwo, konsultacje oraz aktywny udział w opracowaniu strategii rozwoju wygrywającej infrastruktury informatycznej.
 • Usługi chmury (cloud) w zakresie realizacji backupu (BaaS), wirtualnej infrastruktury (IaaS) oraz infrastruktury zapasowej (site recovery) bazujących na Microsoft Azure.
 • Usługi chmury w zakresie dostarczania rozwiązań programowych (SaaS) oraz oprogramowania – np. pakietu Office 365.
 • Analityka biznesowa (Business Intelligence) – usługi dla biznesu obejmujące wdrażanie na bazie już posiadanej infrastruktury nowych funkcjonalności i rozwiązań takich jak praca zdalna, praca zespołowa, usługi Exchange, Sharepoint, Yammer oraz Skype for business.
 • Migracja, wirtualizacja, serwery, systemy pamięci masowej, rozwiązania sieciowe.
 • Szeroko pojęte bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz systemy filtrowania treści.
 • Przejęcie roli pierwszej linii wsparcia i związana z tym współpraca z firmami trzecimi przy realizacji obsługi informatycznej.
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie okresowych raportów na temat stanu infrastruktury i polityki rozwoju.

Pozostałe popularne usługi z pakietu Kompleksowej Obsługi Informatycznej:

 • zabezpieczanie danych na okoliczność utraty i niekontrolowanego dostępu
 • kontrola systemów awaryjnego zasilania
 • konserwacje fizyczne i logiczne
 • aktualizacja oprogramowania
 • dostawy sprzętu i oprogramowania
 • współpraca z dostawcami pozostałych wykorzystywanych rozwiązań informatycznych
 • wdrożenia systemów pracy zdalnej oraz pracy grupowej
 • rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i retencjonowania danych
 • obsługa certyfikatów
 • sieci VPN
 • szkolenia pracowników
 • tworzenie dokumentacji
 • sieci przewodowe i bezprzewodowe
 • systemy ochrony sieci i filtrowania treści
 • programy antywirusowe
 • wsparcie techniczne online inżynierów w zakresie: Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Networking & SAN Storage
 • obsługę awarii elementów krytycznych w trybie 24/7
 • możliwość dokupienia godzin dla usług dodatkowych, np. na potrzeby opieki nad aplikacjami i serwerami
 • filtrowanie treści i zarządzanie usługami sieciowymi
 • zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych